Home Beautiful Bosnia Ljepote BiH iz zraka: Lukomir, živi etno muzej

Ljepote BiH iz zraka: Lukomir, živi etno muzej

450

Lukomir je jedino selo u Bosni i Hercegovini iznad 1.300 metara nadmorske visine.

Nalazi se na južnim obroncima planine Bjelašnice na 1.495 metara nadmorske visine i poput je živog etno muzeja, u kojem se praktikuju običaji nomadskih plemena i živi tradicionalnim životom Dinarskih gorštaka.

Stanovništvo Lukomira vodi porijeklo sa Podveležja, suhog platoa u Hercegovini. Polunomadska plemena ovčara ljeti su se zbog nedostatka vode sa velikim stadima selila na bogate pašnjake Bjelašnice.

Većina ih se trajno nastanila u kanjonu Rakitnice, a kasnije i na mjestu današnjeg Lukomira.

Selo je jedinstveno po kamenim kućama prekrivenim hrastovom, jelovom i bukovom šimlom. Kuće imaju četvrtastu osnovu sa ložištem u sredini, a na kamenim zidovima postavljeni su mali prozori.

Prilikom izgradnje domova stanovnici su se prilagodili posebnostima terena i surovoj planinskoj klimi.

U Lukomiru se već nekoliko godina živi sezonski. Od maja do oktobra seljani se bave zemljoradnjom i stočarstvom, a zimi se spuštaju sa planine, jer se tada selu ne može pristupiti zbog višemetarskih nanosa snijega.

Danas je Lukomir top destinacija za seoski turizam.