Home Beautiful Bosnia Priča o Katedrali: 135 godina otkako je postavljen temelj najljepšoj crkvi u...

Priča o Katedrali: 135 godina otkako je postavljen temelj najljepšoj crkvi u gradu

795

Katedrala Srca Isusova u Sarajevu, jedan od nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, zbog svoje ljepote, duhovnog i historijskog značaja već duže od stoljeće privlači ljude svih religija iz različitih krajeva svijeta, naročito u vrijeme turističke sezone. Jedan od najpoznatijih posjetilaca bio je papa Ivan Pavao II, koji je bio u posjeti 1997. godine. Papa je pridavao veliki značaj Sarajevu, ali i Bosni i Hercegovini, pa ne čudi da se njegov spomenik nalazi upravo ispred Srca Isusova.

Ova bogomolja i sada privlači veliki broj turista iz zemalja sa istoka, Bliskog Istoka, a nerijetki su posjetioci iz Turske, Južne Koreje, Japana, ali je i veliki broj ljudi iz regije.

Za podizanje katedrale Srca Isusova u Sarajevu najveća zasluga pripada nadbiskupu Josipu Štadleru i arhitekti Josipu Vancašu.

Prvi radovi, odnosno iskopavanja počela su 25. augusta 1884. godine, a kamen temljac je položen na današnji dan, 20. novembra 1884. godine u devet sati.

Sama ceremonija postavljanja kamena bila je skromna i da je tadašnji predsjednik Zemaljske vlade barun Ivan Appel tri puta ”zlatnom lopatom“ udario po tlu.

Katedrala je završena u septembru 1889. godine, a do sada je obnavljana nekoliko puta.