Home Vijesti S majstorski izgrađenog Klotijevca pruža se veličanstven pogled na zelenu Drinu

S majstorski izgrađenog Klotijevca pruža se veličanstven pogled na zelenu Drinu

227

Na nepristupačnom terenu u srebreničkom selu Klotijevac sačuvani su ostaci srednjovjekovnog istoimenog grada.

Srednjovjekovni grad Klotijevac pripadao je Pavlovićima i predstavlja jedan od graničnih gradova njihovog posjeda. Osmanlije su ga razorili 1463. godine. Nalazi se na lijevoj obali Drine jugozapadno od Srebrenice, gdje mu se i danas vide ostaci.

Glavni dio utvrđenja bio je postavljen na najvišoj koti brežuljka koji se na zapadnoj strani strmo obrušava. Prema ostacima može se zaključiti da se ovaj dio utvrđenja sastojao od trougaonog obora sa tri bedemske kule i donžon-kulom (branič-kula), na najvišoj tački istočne strane obora. Od centralne utvrde odbrambeni bedem polazi prema jugoistoku po perivoju brda. Ovaj bedem je dug oko 140 m, na sredini se blago lomi skrećući prema jugu.

Tvrđava Klotijevac – undefined
Avanturisti u posjeti tvrđavi Klotijevac

Otprilike na kraju prve i druge trećine bedem je ojačan sa dvije kvadratične kule koje su zajedno sa bedemom štitile prilaz glavnom utvrđenju. Na sjevernoj strani od glavne utvrde postojala je još jedna samostalna kula koja je branila centralnu utvrdu sa ove strane. Debljina zidova varira od 1 do 2,5 m. Kvadratične kule (približan kvadrat), imaju dužine vanjske stranice oko 5 m 8 i 10 m.

Utvrđenje Klotijevca nema obilježja koja bi ga povezivala bilo sa vizantijskim, bilo sa gotičkim stilom. Utvrđenje je vrlo slobodno i majstorski postavljeno na teren, koristeći sve prednosti svog položaja, što je vidljivo kod velikog broja bosanskih srednjovjekovnih utvrđenih gradova.

Arheološka istraživanja Klotijevca bi mogla bolje osvijetliti karakteristike gradova Podrinja.

U blizini grada se nalazi i nekropola stećaka.